test fID

xtension of the ongoing shutdown of public and private offices until Eid, embargo on leaving work stations during the holidays; garment workers going on leaves in phases; closing shops and malls after Eid are among the steps, said sources.

Publisert: Oppdatert:

Økokrim-sjef rydder opp internt og spesielt i avdelingen som jobber med finansiell etterretning.Pål Lønseth, Økokrim-sjef, snakker om interne endringer etter kritikk om dårlig oppfølging av hvitvaskingsmeldinger.
Økokrim-sjef rydder opp internt og spesielt i avdelingen som jobber med finansiell etterretning.Pål Lønseth, Økokrim-sjef, snakker om interne endringer etter kritikk om dårlig oppfølging av hvitvaskingsmeldinger. (Foto: Per Ståle Bugjerde)