Mandag formiddag møtte Equinor-styreleder Jon Erik Reinhardsen sin største eier: næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Styreleder ville informere meg, men dette kom fra begge parter, ettersom jeg også ville ha informasjon fra styret. Her har vi vært opptatte av å møte hverandre, sier statsråden.

Bakgrunnen er DNs artikler om selskapets tidligere juridiske direktør, Hans Henrik Klouman. Han advarte toppledelsen mot å ta høy risiko i utlandet. Selv ble han satt under granskning og fjernet fra jobben. Equinor har avvist at det er noen forbindelse mellom forholdene.

– Det var et nyttig og godt møte hvor selskapet orienterte meg om granskning av tidligere juridisk direktør. Vi snakket også om hvordan Equinor arbeider med etterlevelse og risiko i den internasjonale virksomheten, sier Vestre.

Equinors informasjonsdirektør Sissel Rinde sier:

– Vi hadde et møte der vi orienterte om hvordan vi har håndtert personalsaken og hvordan vi jobber med risiko på internasjonale prosjekter.

Equinor-styreleder Jon Erik Reinhardsen ga mandag informasjon til sin største eier om flere saker.
Equinor-styreleder Jon Erik Reinhardsen ga mandag informasjon til sin største eier om flere saker. (Foto: Mikaela Berg)

Klouman-saken

Næringsministeren sier han ble «forsikret om at granskningsprosessen var håndtert i tråd med interne rutiner og i henhold til Advokatforeningens retningslinjer».

– Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere dette annerledes.

– Jeg kan ikke som representant for staten gå inn og vurdere saken substansielt. Jeg kan stille spørsmål, og som sagt fikk jeg en grundig gjennomgang av prosess og tidslinje. Selskapet mener at de har håndtert saken i tråd med retningslinjene, og da må jeg nesten ta det til etterretning.

– Når det gjelder Kloumans sak, så er det vel en ekstraordinær situasjon når en så høytstående person i vårt største selskap kommer med så alvorlige anklager. Burde ikke det norske folk, som eier selskapet, få informasjon om det?

– I enhver sak som dette, så er det en del rettigheter og hensyn som skal ivaretas for alle parter. Både i store og små selskaper må det håndteres profesjonelt. Derfor er det både interne retningslinjer og Advokatforeningens som danner rammeverket. Jeg har fått en grundig gjennomgang og forholder meg til det styret sier.

Risikoen

Selskapets arbeid med risiko i utlandet var også tema. Equinor har nylig besluttet å trekke seg ut av Russland.

– Jeg vil bare understreke at vi vil være spesielt opptatt av risiko og etterlevelse i eierdialogen med Equinor og andre statlige selskaper som er i mange land, sier Vestre.

– Det er større risiko forbundet med operasjoner i en del land. Tanken er også at å gå inn i land med utfordringer kan føre til forbedringer, så må en være ekstra aktsom og følge med på det som skjer.

Vestre sier styrelederen etter spørsmål fra ham sa at risikostyring, etterlevelse og åpenhet «er noe de tar på høyeste alvor, og at de løpende jobber med forbedringer». Han fikk også «en rekke eksempler på tiltak som er implementert» de siste årene.

– Vi som eier kan ikke gå inn og detaljstyre selskapet. Det er det ingen som mener, men vi kan ha forventninger. Og det er viktig at vi kan ha enda høyere forventninger.

Mener statsråden at Equinors risikohåndtering i utlandet har vært god nok?

– Equinor har virksomhet i en rekke land. Styret og ledelsen er ansvarlig for at driften er innenfor gjeldende lover og regler, at det føres tilsyn med virksomheten, at selskapet har god internkontroll og at det er etablert tilstrekkelige systemer for risikostyring. Som eier har staten klare forventninger til styrets forvaltning av selskapet også på dette området. Vi kommer til å følge opp dette aktivt i eierdialogen fremover.

Åpenhet

– Jeg var ganske tydelig og oppfordret styreleder til å være så åpen som mulig når det gjelder de aktsomhetsvurderinger de gjør og om risiko. Det tror jeg står seg best.

DN har blant annet skrevet at Equinor nekter å opplyse hvem som er minoritetseieren i et aserbajdsjansk riggselskap selskapet hadde kontrakt med.

– Har de vært åpne nok der?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn og gradere enkeltsaker. Det vil ikke være i tråd med de prinsippene om eierpolitikk som det er bred enighet om. Jeg vil oppfordre Equinor og andre selskaper til å være så åpne som mulig som de kan, ikke minst når offentligheten stiller spørsmål.

Statsråden opplyste også til styreleder Reinhardsen om at det i den nye eierskapsmeldingen, som er under arbeid, vil være «klare og høye» forventninger om risikostyring, etterlevelse, antikorrupsjon, menneskerettigheter og åpenhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.