Spørsmålet om retten til å jobbe etter fylte 70 år i staten engasjerer. Det er særlig aldrende professorer og spesialrådgivere som trekkes frem som en grunn til å beholde 70-årsgrensen. En 70-årig professor som ikke presterer bør ikke få fortsette i stillingen til han er 72 år, påpekes det.

En 70-årig professor som ikke presterer bør ha fått tydelig tilbakemelding fra sin leder lenge før han fyller 70 år. Problemet er ikke at aldersgrensen økes til 72 år, men at ikke alle ledere forstår hvor viktig det er å være en god leder som stiller krav til sine ansatte.

Både professorer og andre kunnskapsmedarbeidere skal ha en stor faglig frihet. Ledere skal ikke detaljstyre hva de skal gjøre og hvordan de skal arbeide. Men arbeidsgiver må stille klare krav til leveranser og resultater, og sørge for god oppfølging overfor sine ansatte.

Hvis den ansatte ikke lever opp til rimelige forventninger må det få konsekvenser for den enkelte. Det kan være mindre frihet, dårligere lønnsutvikling eller til syvende og sist oppsigelse når det er saklig grunnlag for det.

Econa mener aldersgrensen bør være 72 år for alle ansatte, hvis det ikke foreligger særlig god grunn for avvik. Med økt aldersgrense for rett til å fortsette i stillingen etter fylte 70 år blir det enda viktigere at ledere er sitt lederansvar bevisst, og tør å ta de vanskelige samtalene med medarbeidere som ikke leverer – selv om de er godt oppe i årene. Pensjonsreformen legger opp til at vi skal arbeide stadig lengre. Da må også seniorene tas på alvor og stilles krav til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.