Innlegg: Bør bruke koronatiden til opplæring av ansatte

Kompetanseutvikling når bedriftens eksistens står på spill? Ja, dette er rett tid for videreopplæring av ansatte, og støtteordninger finnes. Men utdannelsestilbudene må bli lettere å finne.

Det er mulig å søke fylkeskommuner om tilskudd til bedriftsintern opplæring. Nå er det også åpnet for å kombinere dagpenger med opplæring og utdannelse, skriver Elena Rosnes. Illustrasjonsfoto.
Det er mulig å søke fylkeskommuner om tilskudd til bedriftsintern opplæring. Nå er det også åpnet for å kombinere dagpenger med opplæring og utdannelse, skriver Elena Rosnes. Illustrasjonsfoto.Foto: Ida von Hanno Bast
Publisert 10. February 2021, kl. 12.48Oppdatert 10. February 2021, kl. 12.48